Najnovšie pokyny pre našich pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS – Co V-2

Vážení pacienti.

Radi by sme Vás ubezpečili, že súkromné zdravotnícke zariadenie Proktovena je pre Vás aj v tejto dobe úplne bezpečné. V súvislosti s ochorením COVID-19 dodržiavame doporučené hygienické postupy zabraňujúce vzniku a prenosu infekčných ochorení.

Všetkým záujemcov o vyšetrenie a liečbu v našom zdravotníckom zariadení žiadame, aby si prečítali a dodržali nasledujúce pokyny:

 • Každý pacient a návštevník musí mať rúško.
 • Každému pacientovi bude bezkontaktne odmeraná teplota. Pokiaľ sa nájde zvýšená teplota (nad 37,2 st.), pacient nebude ošetrený, bude mu doporučené navštíviť svojho praktického lekára.
 • Každý pacient si pri vstupe na recepcií vydezinfikuje ruky bezkontaktným dávkovačom
 • Pacienti musia chodiť na vyšetrenia a liečbu sami, bez rodinných príslušníkov. Sprievodca pacienta je povolený len v tom prípade, ak je pacient neschopný prísť sám. Pre doprovod platia rovnaké hygienická pravidla ako pro pacienta.
 • Každý pacient (prípadne jeho doprovod) je povinný podpísať čestné prehlásenie, v ktorom potvrdí, že
  1. V poslednom týždni na sebe nepozoroval žiadny z uvedených príznakov : zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť (sťažené dýchanie), bolesti svalov alebo pocit nadmernej únavy, tráviace problémy – bolesti brucha, hnačky, pocit nevoľnosti, zvracanie, stratu čuchu
  2. Nebol za posledných 14 dní v zahraničí, alebo necestoval lietadlom.
  3. Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia alebo cestovala lietadlom.
  4. Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá mala príznaky chrípkového ochorenia, mala zvýšenú teplotu, kašeľ nebo dýchavičnosť (sťažené dýchanie).
  5. Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, pozitívne testovanou na COVID 19 .

Vážení pacienti. Vyššie uvedené opatrenia chránia vás a aj našich zamestnancov, ďakujeme za ich dodržovanie.

Prajeme Vám pevné zdravie.

 

Menom kolektívu zamestnancov Proktovena

MUDr. Pavel Ištok

konateľ